Kunjungan Universiti Malaysia Pahang ke Fakultas Teknik UNJ

Kunjungan Universiti Malaysia Pahang ke Fakultas Teknik UNJ

Kunjungan Universiti Malaysia Pahang ke Fakultas Teknik UNJ

Pada hari Rabu, tanggal 7 Desember 2016 Fakultas Teknik UNJ menerima kunjungan dari Fakulti Kejuruteraan Mekanikal (FKM) Universiti Malaysia Pahang diantaranya Ir. Dr. Haji Nik Mohd Zuki B Nik Mohamed, Dr. Mohd Fadzil Faisae B Ab. Rashid dan Dr. Januar Parlaungan Siregar. Kunjungan ini bertujuan untuk saling mengenal dan menjajaki peluang adanya kerjasama antara FKM dengan Fakultas Teknik UNJ. Disamping itu pihak FKM ingin memperkenalkan kerja-kerja penyelidikan dalam bidang kejuruteraan mekanikal dan automotif. Mudah-mudahan kunjungan ini dapat berkelanjutan dalam bentuk kerjasama yang menguntungkan kedua belah pihak.