Tenaga Kependidikan

TENAGA KEPENDIDIKAN FAKULTAS TEKNIK UNJ

Jabatan Nama NIP
Kepala Bagian Tata Usaha  PURNOMO, S.Sos.  19610825 198503 1 002
Subag. Akademik  Erlina Harahap, S.Pd  19660908 198902 2 002
   Aruji  19670705 198703 1 001
   Wiwie Marwiyah, ST  19770124 200312 2 001
   Mardiansyah
   Septian Agung
Subag. Keuangan dan Kepegawaian  A.A.A. Ketut Mindaryani, S.Pd.  19601216 198203 2 002
   Sri Wahyuti  19650918 198702 1 001
   Wahningsih  19590502 198203 2 002
   Syarif Hidayatullah, S.Pd  19741028 199903 1 001
   Dessy Emma Harisusanti, SE  19861230 200912 2 007
   Marina Rosmalia  19850301 201504 2 001
   Retno Widyastuti 
Subag. Kemahasiswaan  Suwandi, S.IP.  19600325 198203 1 002
   Sri Purwati, A.Md  19620907 198303 2 001
   Kirtianah  19701008 198902 2 001
   Tachjudin  19710821 199412 1 001
Subag. Umum dan Perlengkapan  Sukirman, S.Pd.  19610121 198503 1 002
   Wahyu Hidayat  19591107 198203 1 003
   Sugito  19630607 198703 1 002
   Putu Chandra 
  Liza  
  Ahmad Fauzi